Domů / Doporučujeme / Moderně ke snížení pracovních úrazů

Moderně ke snížení pracovních úrazů

Všichni to určitě známe z běžného života, kdy se pohybujeme delší dobu v jednom prostředí, jednáme již rutinně. O různých nebezpečích sice víme, ale po čase ztrácíme ostražitost. Nebezpečnější je takovéto počínání ve výrobních provozech, kde hrozí střet například s manipulační technikou, či projíždějícím vysokozdvižným vozíkem. Obecně se tomuto jevu říká provozní slepota. Člověk sice čte různé varovné cedulky a nápisy, ale po čase je prostě přestává vnímat. Pokud nestačí ani výstražná zvuková signalizace, těžko se pak plní plán bozp.

Jak zabránit pracovním úrazům?

S nejmodernější technologií přichází výrobním provozům na pomoc firma Visap. Jedná se o metodu, jejímž principem je podlahová LED projekce, čili promítání světelných barevných výstrah na podlahu přímo před procházejícího člověka. Takovéto výrazné varování přiměje pracovníka nebo i jinou osobu k zastavení a rozhlédnutí. Velkou barevnou značku „STOP“, která se před vámi náhle objeví na podlaze, nelze přehlédnout. Zamezí se tak mnohdy naprosto zbytečným pracovním úrazům, které vznikají v drtivé většině z nepozornosti, malé ostražitosti. Společným jmenovatelem těchto následků nepozornosti bývá právě provozní slepota, která patří mezi bezpečnostní rizika.

Zavedení podlahové LED projekce

Máte-li zájem o tuto moderní technologii, navštivte osobně firmu Visap v jejím sídle v Žerčicích, nebo ji kontaktujte telefonicky či emailem. Domluvíte si schůzku s pracovníky firmy, kteří se dostaví do vašeho výrobního provozu. Při zcela nezávazném jednání se nejprve seznámí s problematikou celého výrobního procesu a po jeho důkladném rozboru navrhnou nejlepší řešení. To vše ve vzájemné součinnosti s vámi, takže máte možnost aktivně se podílet na prevenci pracovních úrazů, ale i na zvýšení efektivity práce a zlepšení pracovního prostředí. Podlahová LED projekce předčí všechny dosavadní bezpečnostní systémy a navíc posílí vaši prestiž na trhu.